Log in  

   

Az MTA Vegyipari Műveleti és Gépészeti Munkabizottság, a Magyar Kémikusok Egyesületének Műszaki Szakosztálya valamint a BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék közösen, idén nyolcadik alkalommal, "Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása" címmel 2018. május 17-én konferenciát szervez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem területén. Ez alkalommal a konferencia angol nyelvű lesz.

A már hagyományos rendezvény célja, hogy a magyar szakmai közvélemény megismerje a szuperkritikus állapotú (fluid) oldószerek szerteágazó felhasználási területeit, újabb lehetőségeket nagynyomású készülékek fejlesztésére, ill. nyomás alatti fluidumok fizikai-kémiai tulajdonságainak (sűrűség, viszkozitás stb.) mérésére, valamint a kapcsolódó tudományterületek (termodinamika, energetika) aktuális kutatási irányait. Célunk, hogy bemutatkozzanak azok a hazai kutatóműhelyek és szakemberek, akik e témában nemzetközi szinten is jegyzett eredményeket értek el, valamint külföldi kutatók részvételével elősegítsük a nemzetközi kapcsolatépítést is. A konferencia a hazai költségvetési intézményből érkezőknek ingyenes.

Amennyiben Ön a szuperkritikus oldószereket a munkájában alkalmazta vagy alkalmazza (kromatográfia, extrakció, reaktorok stb.) és eredményeiről szeretne beszámolni a nyolcadik „Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása” konferencián, 2018. március 15-ig küldje el az előadás max. 1 oldalas kivonatát és a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap on-line kitölthető (http://sfe.kkft.bme.hu). Az előadás kivonatának elkészítésénél kérjük, vegye figyelembe a letölthető útmutatót, amit kérése esetén e-mailen is szívesen elküldünk.

Az előadók és poszter bemutatók a konferenciát követően, 2018. június 30-ig kéziratot nyújthatnak be a Periodica Polytechnica Chemical Engineering (open access, 2016-os IF 0,557) tematikus számába. A kéziratok elbírálása a folyóirat normál ügymenete szerint történik. Ha Ön érdeklődik a szuperkritikus oldószerek alkalmazási lehetőségei iránt és részt kíván venni a konferencián, kérjük 2018. április 30-ig töltse ki és küldje el a jelentkezési lapot.

Fontos határidők:

2018. március 15. összefoglaló beküldése és regisztráció

2018. április 30. regisztráció előadás nélkül

2018. május 17. Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása konferencia a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Jelentkezési lap online tölthető ki. Az összefoglaló formátum itt letölthető. 

E-mail:

Telefon: 06-30-625-7616

   
© BME, Research Group on Supercritical Fluids, 2015