Napjainkban egyre nagyobb az igény a királis vegyületek optikailag aktív formában történő előállítására, elsősorban a gyógyszeripar területén. Ennek oka, hogy a királis molekulákból felépülő szervezetre az egyes enantiomerek gyakran más-más hatást fejtenek ki, így az új gyógyszerek engedélyeztetésénél a nemzetközi ajánlások alapján előnyt élveznek a csak a kedvező biológiai hatású enantiomert tartalmazó termékek.

 

A reszolválásra egy új lehetőséget biztosít a szuperkritikus szén-dioxidos extrakció illetve a szén-dioixdot alkalmazó kristályosítási eljárások, amely a hagyományos eljárásokhoz viszonyítva környezetkímélő technológiát jelent, és tisztább termék előállítását teszi lehetővé. A módszer világszinten újdonságnak számít, amit részben a Kar kutatói dolgoztak ki illetve alkalmaztak az első között. Az ösztöndíjas ebbe a magas színvonalú kutatómunkába kapcsolódik be. 

Az ösztöndíjas feladata:

·     Gyógyszeripari jelentőséggel bíró racém vegyületekhez megfelelő szelektivitású reszolváló ágensek keresése.

·     A technológia paramétereinek vizsgálata különös tekintettel a mintaelőkészítés és feldolgozás jelentőségének meghatározására.

·     Alkalmasnak tűnő modellvegyületen az oldószerek (szuperkritikus illetve szerves) hatásának vizsgálata az enantiomertisztaságra. A paraméterek optimalizálása. A felismert hatások értelmezése.

 

·     A munkához rendelkezésre állnak a szuperkritikus extraktorok és a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszéken (KKFT), és a minták vizsgálatához szükséges eszközök a KKFT és a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken.

   
© BME, Research Group on Supercritical Fluids, 2015