Log in  

   

Szerves oldószerelegyek izochor nyomás-hőmérséklet adatainak automatizált vizsgálata

Kapcsolat: Kőrösi Márton ()

Az elegyek fázisegyensúlyi viszonyaira vonatkozó információ szükséges és értékes a legtöbb nagynyomású folyamat előzetes tervezésekor. A szén-dioxid közeget gyakran módosítják szerves oldószerek, oldószerelegyek adagolásával. A többkomponensű rendszerek viselkedése becsülhető számításos módszerekkel, amit sok esetben a kétkomponensű részrendszerekben mért adatokra alapozhatunk. A téma keretén belül a jelentkező hallgatók egy automata termosztálással felszerelt nagynyomású cella használatát sajátíthatják el. A lezárt, szerves oldószereleggyel feltöltött cella nyomását a hőmérsékletprogram során monitorozzuk. Az oldószerelegyek nagynyomású nyomás-hőmérséklet adatsorait háromkomponensű (szén-dioxidot is tartalmazó) elegyek fázisegyensúlyi viszonyainak szimulációjánál (például az állapotegyenletek kölcsönhatási paramétereinek regressziójához) használjuk fel, amit később akár tényleges folyamatszimulációkban kamatoztathatunk.

A munka során a bekapcsolódó hallgatók megtanulhatják használni, szükség esetén módosítani a nagynyomású mérési módszert. A laboratóriumban eltöltött idő mellett a hallgatóknak képesnek kell lenni a nyert adatok matematikai kiértékelésére, illetve a folyamatszimulátor szoftverek (pl. AspenPlus) megfelelő moduljainak elsajátítására, használatára.

 

A témára erős felhasználói informatikai eszköztárral rendelkező hallgatókat várunk, akik érdeklődnek a fázisegyensúlyi modellek alapvető matematikai hátterének megismerése iránt is.

   
© BME, Research Group on Supercritical Fluids, 2015