Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a környezettudatosság az iparban és a hétköznapokban. A vállalatoknak egyre szigorúbb környezetvédelmi szabályokat kénytelenek betartani, így a hagyományos oldószeres technológiák mellett egyre szélesebb körben alkalmazzák a „zöld” technológiákat. Egy ilyen környezetbarát lehetőség a szerves oldószerek szuperkritikus szén-dioxidra cserélése. Ez az oldószer a környezetre és az egészségre ártalmatlan, a termékekből maradéktalanul eltávolítható. Felhasználása nem jár szén-dioxid termeléssel, sőt, például ha  olajbányászatban többletolaj kinyerésre használják, ez egyben szén-dioxid tárolást is jelent.

 A CO2 oldószerrel működő technológiák elterjedéséhez elengedhetetlen az eljárásokban előforduló összetételek, nyomások és hőmérsékletértékek mellett a fázisviszonyok pontos ismerete, és a szuperkritikus oldatok áramlástani és hőtani viselkedésének leírása. A fluidumok viselkedését befolyásoló fontosabb paraméterek pl. a sűrűség és a viszkozitás, amelyek a mérnöki szoftverek megalapozott használatához is szükségesek. .

Az ösztöndíjas feladata:

·     Fázisegyensúlyi viszonyok tanulmányozása biner, terner és kvaterner elegyek esetében a nyomás, hőmérséklet és koncentráció függvényében. A homogén fázisok sűrűségének és viszkozitásának meghatározása.

A mért adatok matematikai leírása alkalmasan választott modellekkel, lehetőleg állapotegyenletekkel. Az illeszkedés jóságának kritikai értékelése

 

A munkához rendelkezésre állnak a készülékek és szoftverek a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszéken (KKFT).

   
© BME, Research Group on Supercritical Fluids, 2015